برد شیرین تیم فوتسال متوسطه 1 در مسابقات منطقه2 و انتخاب 4 بازیکن انتخابی استانی