برپایی بازارچه خیریه به مناسبت ایام دهه فجر

برپایی بازارچه خیریه به مناسبت ایام دهه فجر -ویژه پایه پنجم و ششم -